Trang 3549, kết quả từ 35481 tới 35490 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Cao Văn Quyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Quyền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 4/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sản, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Man Văn Sáu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Man Văn Sáu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Đức Sáu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đức Sáu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 15/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Công Sáu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Sáu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sản, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 6/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sảu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sảu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 4/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Văn Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Quang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 24/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phủ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phủ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 24/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Mạnh Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Mạnh Quang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...354435453546354735483549355035513552...74341