Trang 3553, kết quả từ 35521 tới 35530 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ KHổng Văn Mỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ KHổng Văn Mỹ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 10/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Mứt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Mứt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 3/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mùi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mùi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nam, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 24/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đỗng Văn Mão

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Văn Mão, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Văn Mật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Mật, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mật, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 22/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Văn Thà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thà, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Phú Túc - Xã Phú Tức - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Lê Văn Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thái, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/12/1949, hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Lại Văn Tệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lại Văn Tệ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/12/1977, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang

1...354835493550355135523553355435553556...74341