Trang 3559, kết quả từ 35581 tới 35590 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 6/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hội

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hội, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 16/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Vũ Xuân Huynh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Xuân Huynh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 15/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Duy Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Duy Hồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 18/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Viết Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Viết Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 15/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hới, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 15/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trịnh Quang Hợp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Quang Hợp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hoan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hoan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 19/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hà Văn Hoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Hoa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 28/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Văn Tây

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tây, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre

1...355435553556355735583559356035613562...74341