Trang 3584, kết quả từ 35831 tới 35840 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Tiến Lộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Tiến Lộc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 15/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trường Văn Thức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trường Văn Thức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 15/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Xuân Thứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Xuân Thứ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Quyết Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quyết Tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 15/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Xuân Thu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Xuân Thu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 9/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Xuân Thu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Xuân Thu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 8/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Văn Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Long, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 10/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Đình Kiếm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Kiếm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nông A Lập

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nông A Lập, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 19/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Hưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Hưởng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 25/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...357935803581358235833584358535863587...74341