Trang 3591, kết quả từ 35901 tới 35910 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Bế Văn Bài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bế Văn Bài, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 15/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 8/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mẻ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mẻ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 14/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bình, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Văn Xướng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Xướng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Khắc Vững

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khắc Vững, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 22/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần X Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần X Phúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 16/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Bá Vân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bá Vân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 7/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Bùi Văn Tươi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Tươi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 24/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Văn Trèo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Trèo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 8/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...358635873588358935903591359235933594...74341