Trang 3598, kết quả từ 35971 tới 35980 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Anh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Anh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Văn Tám

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tám, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/12/1965, hiện đang yên nghỉ tại Chợ Lách - Thị Trấn Chợ Lách - Huyện Chợ Lách - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dật, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 24/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Văn Tắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tắc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/12/1961, hiện đang yên nghỉ tại Chợ Lách - Thị Trấn Chợ Lách - Huyện Chợ Lách - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nuôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nuôi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 28/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Văn Tá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tá, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/10/1952, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Lê Văn Tám

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tám, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/10/1961, hiện đang yên nghỉ tại Chợ Lách - Thị Trấn Chợ Lách - Huyện Chợ Lách - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Trần Văn Biên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Biên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 8/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Đình Lý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Lý, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thích, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...359335943595359635973598359936003601...74341