Trang 3603, kết quả từ 36021 tới 36030 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Bùi Công Sử

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Công Sử, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 20/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Tấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Tấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 11/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Công Sinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Công Sinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 10/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Quốc Tế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quốc Tế, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hồ Sỹ Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Sỹ Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 21/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Công Sinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Công Sinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 10/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hồ Văn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Văn Sỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Sỹ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/10/1988, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Lê Văn Sỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Sỹ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/10/1988, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Lê Văn Sỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Sỹ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1959, hiện đang yên nghỉ tại Tiên Thủy - Xã Tiên Thủy - Huyện Châu Thành - Bến Tre

1...359835993600360136023603360436053606...74341