Trang 3606, kết quả từ 36051 tới 36060 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Cao Trọng Nam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Trọng Nam, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trương Sý Lược

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Sý Lược, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 15/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Nam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Nam, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đình Nam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Nam, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 14/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đồng Quốc Mỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng Quốc Mỹ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 16/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Văn Mạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Mạo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 4/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Kim Mận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Kim Mận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 13/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Văn Lan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Lan, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đậu Đức Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đậu Đức Lâm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Nguyên Lương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Nguyên Lương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 20/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...360136023603360436053606360736083609...74341