Trang 3608, kết quả từ 36071 tới 36080 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phan Đức Huân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Đức Huân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Huồn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Huồn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 7/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Đình Hoè

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Hoè, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 7/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đình Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 26/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trương Công Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Công Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đậu Trọng Hoàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đậu Trọng Hoàn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trương Văn Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Hồng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Văn Sương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Sương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/2/1960, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 14/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Văn Sung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Sung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại Lương Phú - Xã Lương Phú - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre

1...360336043605360636073608360936103611...74341