Trang 3609, kết quả từ 36081 tới 36090 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hậu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Quốc Hậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quốc Hậu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 12/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phan Quang Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Quang Hải, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Thái Văn Hạng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Văn Hạng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Văn Sứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Sứ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Quới Sơn - Xã Quới Sơn - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Lê Văn Sửa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Sửa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại Hưng Phong - Xã Hưng Phong - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Lê Văn Sương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Sương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/4/1960, hiện đang yên nghỉ tại Chợ Lách - Thị Trấn Chợ Lách - Huyện Chợ Lách - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Đỗng Doãn Giáo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Doãn Giáo, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hà Văn Hai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Hai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 21/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Đình Tuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Tuyên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/2/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang

1...360436053606360736083609361036113612...74341