Trang 3610, kết quả từ 36091 tới 36100 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hồ Văn Xanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Xanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 2. Liệt sĩ Lê Văn Khải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Khải, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 3. Liệt sĩ Đào Công Với

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Công Với, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/2/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 4. Liệt sĩ Trường Xuân Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trường Xuân Hải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 29/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đường Xuân Đào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đường Xuân Đào, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 6/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đặng Xuân Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Xuân Thành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/1/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 7. Liệt sĩ Trần Quốc Đồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quốc Đồng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Bá Chất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bá Chất, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Phi Công

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Phi Công, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 27/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Văn Dinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Dinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 18/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...360536063607360836093610361136123613...74341