Trang 3619, kết quả từ 36181 tới 36190 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Chu Văn Mít

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Văn Mít, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Minh Chính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Chính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 15/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Xuân Kháng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Kháng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 28/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Mạc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Mạc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 19/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đỗ Ngọc Lành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Ngọc Lành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 15/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lập

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lập, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 29/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Văn Luân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Luân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 15/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Xuân Tặng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xuân Tặng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 17/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Ngọc Năm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ngọc Năm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 21/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Bá Lịch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Bá Lịch, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 5/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...361436153616361736183619362036213622...74341