Trang 3622, kết quả từ 36211 tới 36220 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Vĩnh Mậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Vĩnh Mậu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phan Tiếp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Tiếp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngọc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Tạ Đình Đính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Đình Đính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 17/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Văn Lê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Lê, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Đẳng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đẳng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 22/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Công Sứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Công Sứ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 6/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hoàng Phú Chắt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Phú Chắt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 10/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Quang Khải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Quang Khải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 9/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Duy Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Duy Phúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 28/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...361736183619362036213622362336243625...74341