Trang 3624, kết quả từ 36231 tới 36240 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Liêu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Liêu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 17/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Sĩ Chất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Sĩ Chất, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Tinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Tinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 28/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đỗ Như Khanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Như Khanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 18/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Đình Lăng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Lăng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 18/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Vượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Vượng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 4/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phi Khắc Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phi Khắc Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 27/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đào Văn Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Văn Tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 25/5/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đinh Văn Thường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Thường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 5/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Quang Lang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Lang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 18/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...361936203621362236233624362536263627...74341