Trang 3627, kết quả từ 36261 tới 36270 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tỵ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tỵ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 28/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Dương đình Thước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương đình Thước, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 28/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Văn Đình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Đình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 28/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Như Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Như Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phan Văn Linh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Linh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 29/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đào Quốc Khánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Quốc Khánh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 26/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hồ Sung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Sung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1904, hi sinh 2/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đỗng Văn Khi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Văn Khi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 23/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Đình Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đình Cường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 11/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hồ Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Lợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...362236233624362536263627362836293630...74341