Trang 3631, kết quả từ 36301 tới 36310 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 6/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Tỵ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Tỵ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 19/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Văn Lương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Lương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1964, hi sinh 1/5/1985, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đỗ Văn Khôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Khôi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 30/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Đình Chất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Chất, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 17/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phan Đinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Đinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 2/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Văn Lập

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Lập, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 22/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Văn Sáu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Sáu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/5/1960, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Lê Văn Sẻ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Sẻ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/8/1973, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Lê Văn Sên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Sên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre

1...362636273628362936303631363236333634...74341