Trang 3632, kết quả từ 36311 tới 36320 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Sáu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Sáu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/3/1963, hiện đang yên nghỉ tại Hưng Nhượng - Xã Hưng Nhượng - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Phan Khắc Vị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Khắc Vị, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 8/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tú, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 13/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Thị Sinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Sinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Công Điệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Công Điệt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 5/2/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đỗng Hữu Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Hữu Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 28/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Văn Sáu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Sáu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Châu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 27/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Trung Thuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Trung Thuận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 7/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Đức Lập

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Lập, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...362736283629363036313632363336343635...74341