Trang 3633, kết quả từ 36321 tới 36330 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Đức Cương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đức Cương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 13/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phan Đẩu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Đẩu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 22/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Kim Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Kim Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 25/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Khôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Khôi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 31/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đào Sản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Sản, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Lương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Lương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Thị Vượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Vượng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 13/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Vũ Văn Suốt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Suốt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 3/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 24/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Văn Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Cường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 28/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...362836293630363136323633363436353636...74341