Trang 3635, kết quả từ 36341 tới 36350 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Phước Viên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Phước Viên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 22/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Văn Thiện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thiện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Đức Khoẻ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đức Khoẻ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 20/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Văn Liên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Liên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 28/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Bùi Văn Chậm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Chậm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 10/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Văn Tám

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tám, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 13/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Sinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Sinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 4/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Khuê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Khuê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 20/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phan Văn Du

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Du, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chí, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 14/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...363036313632363336343635363636373638...74341