Trang 3636, kết quả từ 36351 tới 36360 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Bùi San

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi San, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 20/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Văn Tám

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tám, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 5/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 26/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Xuân Lân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Lân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Thị Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Vinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 1/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đào Xuân Thiện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Xuân Thiện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Liểu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Liểu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Lẫm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Lẫm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 27/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 9/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Văn Sáu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Sáu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/7/1963, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre

1...363136323633363436353636363736383639...74341