Trang 3638, kết quả từ 36371 tới 36380 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Vũ Đức Cừ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Đức Cừ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 8/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đào Duyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Duyết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 9/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Chí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Chí, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 2/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Việt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 5/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 18/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đào Lịch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Lịch, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Vi Văn Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vi Văn Tâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 23/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hà Thanh Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Thanh Lâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 20/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phan Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Vinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 6/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...363336343635363636373638363936403641...74341