Trang 3637, kết quả từ 36361 tới 36370 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Diện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Diện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 13/9/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Sử

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Sử, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Văn Sáu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Sáu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/4/1973, hiện đang yên nghỉ tại Lương Phú - Xã Lương Phú - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Lê Văn Sáu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Sáu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Lưu Văn Tào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Văn Tào, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 22/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Văn Sau

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Sau, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại Bình Đại - Xã Bình Thới - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Lê Văn Sáu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Sáu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1982, hiện đang yên nghỉ tại Châu Thành - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Nguyễn Đình Sính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Sính, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phan Thanh Sinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Thanh Sinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 11/4/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ đồng chí : Ân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ đồng chí : Ân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...363236333634363536363637363836393640...74341