Trang 3639, kết quả từ 36381 tới 36390 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Phước Lập

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Phước Lập, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 25/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Hữu Dưỡng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hữu Dưỡng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 1/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phùng Văn Chỉ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Văn Chỉ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 30/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Sim

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Sim, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 23/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lương Thái Cư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Thái Cư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 29/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Sinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Sinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 9/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Lành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Lành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 6/7/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Sô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Sô, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hoàng Văn Cư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Cư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 9/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...363436353636363736383639364036413642...74341