Trang 3644, kết quả từ 36431 tới 36440 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Say

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Say, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 28/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Uỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Uỷ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Quang Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 10/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trương Quang Cấp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Quang Cấp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 10/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Đình Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Tâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 18/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Văn Công

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Công, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 18/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hà Thanh Lai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Thanh Lai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 14/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đỗ Ngọc Lạc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Ngọc Lạc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 22/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Vi Văn Khuyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vi Văn Khuyến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 26/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phan Khanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Khanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 12/1960, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...363936403641364236433644364536463647...74341