Trang 3649, kết quả từ 36481 tới 36490 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Chiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Chiên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Dương Huy Cận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Huy Cận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 6/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Nhu Thoàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Nhu Thoàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 26/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lưu Tôn Kính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Tôn Kính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 2/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sáu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sáu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 29/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Văn Tá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Tá, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 12/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lang Nhất Cờ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lang Nhất Cờ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 10/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Uyển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Uyển, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Thị Khuyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Khuyến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đào Dục

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Dục, nguyên quán chưa rõ, sinh 1921, hi sinh 12/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...364436453646364736483649365036513652...74341