Trang 3653, kết quả từ 36521 tới 36530 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Thọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Thọ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 7/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phan Trà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Trà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 5/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đỗ Mạnh Quyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Mạnh Quyền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 6/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Quang Quy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang Quy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 25/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Diệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Diệp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 11/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Văn Khôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Khôi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 26/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lương Doãn Sinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Doãn Sinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 7/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Văn Sắn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Sắn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/3/1962, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Lê văn Sang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê văn Sang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/9/1966, hiện đang yên nghỉ tại Bình Thành - Xã Bình Thành - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Lê Văn Sang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Sang, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre

1...364836493650365136523653365436553656...74341