Trang 3655, kết quả từ 36541 tới 36550 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hồ Sỹ Sinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Sỹ Sinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 7/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hà Mạnh Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Mạnh Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 6/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Quynh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Quynh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 3/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Văn Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Cường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 19/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khoá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khoá, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 13/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đào Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Quý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 11/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Chí Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Chí Hoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 30/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Văn áp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn áp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 30/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Quốc Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quốc Việt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 22/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đỗng đình Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng đình Phương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 19/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...365036513652365336543655365636573658...74341