Trang 3656, kết quả từ 36551 tới 36560 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Thiềm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thiềm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 15/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Võ Văn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 1/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phan Biển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Biển, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 24/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Quốc Ân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quốc Ân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 24/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đỗ Văn Ngõa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Ngõa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 30/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Thanh Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thanh Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 19/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Quang Quynh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Quynh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 30/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Thanh Khởi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thanh Khởi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 1/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 20/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...365136523653365436553656365736583659...74341