Trang 3660, kết quả từ 36591 tới 36600 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Cường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 27/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Dưỡng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Dưỡng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 11/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 29/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Đăng Cảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đăng Cảnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 14/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Vũ Trọng Kiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Trọng Kiên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 8/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Khi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Khi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 19/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phan Khiêu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Khiêu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 20/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đào Chí Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Chí Trung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 1/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Văn Cách

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Cách, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 10/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Đình Thọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Thọ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 5/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...365536563657365836593660366136623663...74341