Trang 3663, kết quả từ 36621 tới 36630 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Công Khanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Công Khanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 24/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Văn Cát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Cát, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 26/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phan Văn Sừng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Sừng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 19/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ký

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ký, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 25/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 20/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nghiên Xuân Biên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nghiên Xuân Biên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 12/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đào Chỉnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Chỉnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 16/6/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đoàn Văn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 19/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Đăng Ký

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đăng Ký, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 7/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đinh Văn Cúp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Cúp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 1/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...365836593660366136623663366436653666...74341