Trang 3669, kết quả từ 36681 tới 36690 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khả

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khả, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 20/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trịnh Quý Bợt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Quý Bợt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 20/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Hạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 8/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Hoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 4/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Vũ Văn Soái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Soái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 26/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Thịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hoàng Trọng Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Trọng Việt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 6/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê ây

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê ây, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 23/6/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Duy ánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Duy ánh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 22/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Quốc Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quốc Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 16/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...366436653666366736683669367036713672...74341