Trang 3670, kết quả từ 36691 tới 36700 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Ngọc Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Ngọc Phương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 9/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đức Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 20/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Văn Thị Mia

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Thị Mia, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 20/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Kiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Kiêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 10/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 10/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Thiềm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thiềm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 15/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trịnh Xuân Thịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Xuân Thịnh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Văn Rí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Rí, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/6/1986, hiện đang yên nghỉ tại Phú Đức - Xã Phú Đức - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Lê Văn Rô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Rô, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Nguyễn Chuỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Chuỷ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 12/5/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...366536663667366836693670367136723673...74341