Trang 450, kết quả từ 4491 tới 4500 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn tây

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn tây, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Lê Văn Lung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Lung, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Lý Văn Phùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Văn Phùng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đực, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Giàu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Giàu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/2/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Phan Văn Ngộ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Ngộ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Trần Văn Đặng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Đặng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hai, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Quắn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quắn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Trương Văn Bé

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Bé, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng

1...445446447448449450451452453...74341