Trang 451, kết quả từ 4501 tới 4510 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Phước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Phước, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Tưởng Văn Sanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tưởng Văn Sanh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Ngô Văn Hai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Hai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Hứa Văn Xa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hứa Văn Xa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiền, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Phạm Văn Hổ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Hổ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Võ Bé Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Bé Ba, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Trung, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiêu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiêu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tắc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng

1...446447448449450451452453454...74341