Trang 454, kết quả từ 4531 tới 4540 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Dương Văn Bi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Bi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/12/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Ngô Văn Thiều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Thiều, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Đặng Văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn Hùng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Mỹ Lệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mỹ Lệ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn Chí Công

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Chí Công, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Hồng Văn Vàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồng Văn Vàng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Luông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Luông, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Huỳnh Công Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Công Bảy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Đoàn Văn Biết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Biết, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng

1...449450451452453454455456457...74341