Trang 457, kết quả từ 4561 tới 4570 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tích, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Võ Văn Đáng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Đáng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Cứng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Cứng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đức, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hanh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Lâm Cao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Cao, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Trần Văn Kiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Kiên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Máu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Máu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thơi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thơi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Dương Văn Hương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Hương, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng

1...452453454455456457458459460...74341