Trang 455, kết quả từ 4541 tới 4550 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hồ Văn Nhựt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Nhựt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/12/1957, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chư, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Hà Hữu Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Hữu Sơn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Vọng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Vọng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Huỳnh Văn Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Phúc, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Thơ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thơ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Hà Văn Ne

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Ne, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Nguyễn Hoàng Mai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hoàng Mai, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Đoàn Văn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Sơn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng

1...450451452453454455456457458...74341