Trang 456, kết quả từ 4551 tới 4560 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phan Văn Kiêu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Kiêu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Huỳnh Bửu Nhơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Bửu Nhơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Lương Kim Anh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Kim Anh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/4/1976, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Đặng Văn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Huỳnh Văn Đơ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Đơ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Sơn Khinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Sơn Khinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Trần Văn Tét

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tét, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Lê Văn Thới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thới, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hóa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hóa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng

1...451452453454455456457458459...74341