Trang 460, kết quả từ 4591 tới 4600 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phan Văn Mát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Mát, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/2/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ On

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ On, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/12/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Lâm Văn Thinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Văn Thinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/5/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Trần Văn Đạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Đạo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Lê Văn Hai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Trần Văn Bê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bê, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/5/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Phan Văn Chơi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Chơi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/10/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Trí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Trí, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Đặng Văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/10/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tư, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/7/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng

1...455456457458459460461462463...74341