Trang 463, kết quả từ 4621 tới 4630 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Ba Nam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ba Nam, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/7/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Trần Đen

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đen, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Lâm Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Sơn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Sơn Sươl

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Sơn Sươl, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Trần Văn Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bình, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Phan Văn Lòng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Lòng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Phan Văn Xua

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Xua, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Kim Cụt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Kim Cụt, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Xia

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Xia, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Lê văn Thuê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê văn Thuê, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/7/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng

1...458459460461462463464465466...74341