Trang 466, kết quả từ 4651 tới 4660 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Thon

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thon, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Mã Văn Đinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mã Văn Đinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Châm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Châm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/7/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Sáu Thiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Sáu Thiên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/7/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoài, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/5/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Lê Văn Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Việt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Trang Kim Xia

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trang Kim Xia, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/2/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Lâm Chuôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Chuôi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Huỳnh Văn Hý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Hý, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng

1...461462463464465466467468469...74341