Trang 465, kết quả từ 4641 tới 4650 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Chiến, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Trần Văn Do

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Do, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/7/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Sil

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Sil, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Để

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Để, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/5/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Sơn Công

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Sơn Công, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/5/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Trương Minh Giáo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Minh Giáo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/4/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Trần Trung Hiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Trung Hiệp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/12/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Kiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Kiên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Kha

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Kha, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/12/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Dương Văn Tám

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Tám, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/7/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng

1...460461462463464465466467468...74341