Trang 464, kết quả từ 4631 tới 4640 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Hiệp Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hiệp Cường, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sê, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/5/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Thạch Khel

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thạch Khel, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/7/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Trần Văn Thang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/3/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Lưu Minh Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Minh Hoàng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/10/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Đỗ Văn Công

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Công, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Huỳnh Văn Nhựt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Nhựt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/5/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Thạch út

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thạch út, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Ngô Văn On

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn On, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Trần Văn Quấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Quấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng

1...459460461462463464465466467...74341