Trang 467, kết quả từ 4661 tới 4670 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đinh Minh Trướng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Minh Trướng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/5/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thắng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Đinh Văn Hoang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Hoang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Mai Văn Đực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Đực, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Gon

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Gon, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Châu Văn Thoại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Châu Văn Thoại, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Phạm Văn Tăng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Tăng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/6/1986, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/8/1983, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Kim Thanh Vàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Kim Thanh Vàng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/7/1986, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Lý Buông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Buông, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/2/1985, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng

1...462463464465466467468469470...74341