Trang 468, kết quả từ 4671 tới 4680 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Châu Văn Quắn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Châu Văn Quắn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/4/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Lý Văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Văn Thành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/9/1985, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Phạm văn Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm văn Hoàng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Châu Văn Dư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Châu Văn Dư, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Châu Văn Đèo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Châu Văn Đèo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/5/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Phạm Văn Thế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Thế, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/4/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Lê Văn Chung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Chung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Võ Hoàng Văn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Hoàng Văn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Trần Văn Suổl

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Suổl, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Lý Văn Phục

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Văn Phục, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/12/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng

1...463464465466467468469470471...74341