Trang 492, kết quả từ 4911 tới 4920 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trương Văn Tú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Tú, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Lý Thị Mai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Thị Mai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghĩa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Bùi Ngọc Thật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Thật, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Tống Văn Hiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tống Văn Hiệp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Nu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Nu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ út Hoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ út Hoa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Huỳnh Văn Kim

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Kim, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Năm Sự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Năm Sự, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Kỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Kỳ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

1...487488489490491492493494495...74341