Trang 494, kết quả từ 4931 tới 4940 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Cao văn Hiếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao văn Hiếu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/7/1961, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Dương Văn Đạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Đạt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/11/1960, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Dương Văn Bạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Bạch, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/5/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Lê Văn Luôn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Luôn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/3/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Dễ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Dễ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Be

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Be, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/10/1960, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Lê Văn Hiếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hiếu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/12/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Lê Văn Thêu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thêu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/2/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Cao Văn Điểu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Điểu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/9/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Lê Văn Sáng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Sáng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

1...489490491492493494495496497...74341