Trang 495, kết quả từ 4941 tới 4950 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Giáp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Giáp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/8/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Lê Văn Nhu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Nhu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Đời

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Đời, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Sáu Nhỏ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Sáu Nhỏ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Huỳnh Tấn Thi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Tấn Thi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Phạm Văn Buôl

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Buôl, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Lục Nu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lục Nu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Dương Ngọc Đỉnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Ngọc Đỉnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/7/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Hiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hiệp, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiếu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/10/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Long Hưng - Xã Long Hưng - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng

1...490491492493494495496497498...74341