Trang 517, kết quả từ 5161 tới 5170 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Tô Văn Na

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tô Văn Na, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/7/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Đại Hải - Xã Đại Hải - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Lê Văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thành, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Đại Hải - Xã Đại Hải - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Lâm Văn Tạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Văn Tạch, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/5/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Đại Hải - Xã Đại Hải - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tươi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tươi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Đại Hải - Xã Đại Hải - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Trương Húa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Húa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/5/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Đại Hải - Xã Đại Hải - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Kim Phốt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Kim Phốt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/5/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Đại Hải - Xã Đại Hải - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhiều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhiều, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Đại Hải - Xã Đại Hải - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Phan Văn Biết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Biết, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/4/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Đại Hải - Xã Đại Hải - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Đỗ Văn Chấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Chấn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Đại Hải - Xã Đại Hải - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Võ Văn Bổn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Bổn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Đại Hải - Xã Đại Hải - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng

1...512513514515516517518519520...74341