Trang 518, kết quả từ 5171 tới 5180 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Tôn Văn Tiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tôn Văn Tiên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Đại Hải - Xã Đại Hải - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Đỗ Hữu Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Hữu Nghĩa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/6/1956, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Đại Hải - Xã Đại Hải - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngà, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/9/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Đại Hải - Xã Đại Hải - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 4. Liệt sĩ Đỗ Văn Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Vinh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Đại Hải - Xã Đại Hải - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhí, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/9/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Đại Hải - Xã Đại Hải - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 6. Liệt sĩ Nguyễn Minh Tài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Tài, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Đại Hải - Xã Đại Hải - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 7. Liệt sĩ Huỳnh Văn á

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn á, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Đại Hải - Xã Đại Hải - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn út

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn út, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Đại Hải - Xã Đại Hải - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 9. Liệt sĩ Lê Thành Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thành Long, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/1/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Đại Hải - Xã Đại Hải - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
 10. Liệt sĩ Trần Phong Ngàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Phong Ngàn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/3/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Đại Hải - Xã Đại Hải - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng

1...513514515516517518519520521...74341